ENLLAÇOS DE MATEMÀTICA RECREATIVA          

                                                                                            MATEMÀTIQUES DE L'ANTIC EGIPTE  Maria Perramon 2009
Martin Gardner
Lewis Carroll                                                                        EL PENTÀGON DE LA BELLESA   IES  Esteve Terradas de Cornellà
Torre de Hanoi  (interactiu ó)
Yakov Perelman i altres                                                         POSITIVE INTEGERS Anàlisi de nombres enters
Nombres primers  (diverses utilitats) ó
Universität Augsburg (institut for Mathematik): Llull electoral writings                   Matemàtiques a l'Antiguitat  Blog de Carlos Maza
The McTutor History of Mathematics archive
Fibonacci numbers                                                                SEGELLS DE MATEMÀTICS I MATEMÀTIQUES  I - II - III IV  -  V  - VI  - VII 
Enllaços (Bach, Godel, Lewis Carrol,...)
Mathematics ad the liberal arts                                              RAMON LLULL I - II - III - IV - V - VI (The Alchymist) VII -  VIII - IX - X (Llull eloctoral writings)
Test per a determinar  nombres primers ó
Ian Stewart (Home Page)                                                          Pieregiorgio Odifreddi  (divulgació científica)
Aquí Matemàtiques  
Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles
Julian Trubin Collection                                                                      Lluís Raluy  I  -II - III - IV - V - VI
Edd Peg Math Games
Generalized Fermat Prime Search
 Mathematical game
Popular puzzles
Web de divulgació de la matemàtica de Antonio Pérez Sanz
Fractals
Abacus (The art of calculating with beads)
Probabilitats del Bingo (Ivan Peterson's)
ACUDITS: Hipoteca No Problem Miracle Simple Gat
Finances resoltes (Cap de pont matemàtic al mon de les finances)

Å