Joaquim Perramon 

31/08/2018  ¥ Efemèrides ä Restaurants
_______________________________________________________________


        Almenys ... 60 idees per ser feliç
                                                  
  
                            
     Articles en mitjans de comunicació


     Publicacions en mitjans universitaris

        Ponències a l'IAFI 

_______________________________________________________________
*   jperramon@economistes.com


  

Enllaços d’interès       Documents   &       Imatges  £


Matemàtica recreativa molt seriosa 
3,141592653589793238462643...

 

 

 

 

Enllaços destacats

LLibres:

               _______________________________________________________________________________________________________________