Joaquim Perramon - Treballs amb opinió 

 

link Conferència a la Societat Catalana d'Economia. Inluència de la informació econòmica als mitjans sobre la presa de decisions d'inversió (01/12/14)
pdf Monopolis i guerra  (Col.loqui de Filosofia de Vic, octubre de 2014)
link Conceptes, notes i comentaris econòmics sobre la incertesa a mode de vocabulari bàsic i quadre sintètic  2014
pdf Incertesa i organització social Col.loqui de Filosofia de Vic, octubre 2013
link Media, investors and bubbles (2013)
link Bombolles financeres i confusió informativa. Relació entre la informació econòmica als mitjans d'informació i la presa de decisions d'inversió (2012)
pdf Qui infla les bombolles financers? El Temps 27 de novembre de 2012
pdf La fi del calendari (finis callendarium)  Col.loqui de Filosofia de Vic, octubre 2012
pdf Ética, Economia i Comunicació (Unesco-Sant Adrià de Besòs, 4 de maig de 2012)
pdf Economia i literatura. Una relació fructuosa (Ateneu Barcelonès, 23 de març de 2012)
pdf Seny i rauxa d'un inversor  (Col.loqui de Filosofia de Vic, octubre de 2011)
link Borsa i bogeria El Temps 5 de juliol de 2011
link Biaixos informatius als mercats de valors (maig 2011)
link Tres arquetips d'inversors en els mercats de valors. Retorn a Keynes (maig 2011)
link Informació econòmica i confusió en la crònica de la bombolla del crac del 29 de John Kenneth Galbraith (maig 2011)
link Influència de la informació econòmica en la Borsa a Confusión de Confusiones (Joseph de la Vega, 1688)
link Bolsa e Información Económica . Revista Mexicana de Comunicación, 125 feb-mar 2011
pdf L'Europa d'Odisseu (Col.loqui de Filosofia de Vic, octubre 2010 
link Confusió i Borsa
link L'economia en el periodisme de Josep Pla.  Revista de Catalunya març, 2010
link Confusión e ignorancia en la decisión con incertidumbre y riesgo     Revista Quantum (2010)
link Relats Economàgics  (2010)   =   La vida en joc matemàtic (2006) + El llibre dels ecanteris econòmics (2008)
link Vocabulari bàsic d'economia per a estudiants de periodisme . 2010
pdf   link Ara que tots som keynesians... El Punt 23 de juny de 2009
pdf Economia i Bellesa (Col.loquis de Filosofia de Vic, octubre 2009)
pdf  link Borsa i modernitat (Col.loquis de Filosofia de Vic, octubre 2008)
link Avaluació econòmica en els contractes públics ( IAFI, octubre 2008)
link Control de serveis externalitzats a l'Administració Pública  ( IAFI, febrer 2009)
pdf    link Economia i Filosofia per Muriel Casals El Temps 1246  (any 2008)
pdf

Probabilitat vs Provabilitat. Tangram de paradoxes sobre el comportament econòmic ( IAFI 2008)

pdf l'Amnèsia dels mercats financers (Col.loquis de Filosofia de Vic. Octubre 2007)
pdf Quatres elucubracions i un poema (ponències a l'IAFI 2004-2007)
pdf El bufó (poema) (2006)
link Del know how al poder: la metodologia d'avaluació d'intangibles empresarials en competència i la seva aplicació en un entorn oligopolístic (2006)
pdf        link L'exemplaritat de Sancho Panza, honorabilíssim governador de la ïnsula Baratària (2005)
pdf

link

Noticia Tesi (català)

Tesi Doctoral. El mètode del valor afegit per a l'avaluació de projectes d'inversió i síntesi en anglès (2002)
link
link
Investor Behavior (2005) Article en anglès amb idees de la tesi doctoral
El comportamiento del inversor (2005) Versió en castellà del mateix article
pdf Futur, passat, present (poema) (2003)
pdf
pdf  
Glossari de termes d'inversió i financers
Frases i sentències
pdf Finances Resoltes ( cap de pont matemàtic al món de les finances) (2006)
pdf Història matemàtica del vot (traducció) (2004)
pdf Carta al Director (Avui) sobre l'avaluació de projectes publics (juliol 04)
pdf Carta al Director (Avui) sobre el valor del vot i les decisions polítiques (7-novembre-2004)
pdf Carta al Director (Avui) sobre la funció pública (28-Abril-2005)
pdf Carta al Director (Avui) sobre la catalanitat de Manuel Pizarro (19-Gener-2008)
pdf Carta al Director (Avui) sobre la subordinació del català a Internet (1-Maig-2008)
pdf Carta al Director (Avui) sobre les tarífes elèctriques (09-Juny-2008)
pdf Carta al Director (Avui) sobre els "bilingüistes" del PP (30- Setembre de 2008)
link Barcelona, centre català i de la Mediterrània. Barcelona  Metròpoli Mediterrania (1987)
pdf Sobre el deute dels països sudamericans (El Correu Calatá, 1985)